Plik XML jako źródło danych dla kontrolki GridView w ASP.net

Kontrolka GridView w ASP.net umożliwia przejrzyste i sprecyzowane wyświetlenie danych nie tylko ze źródeł danych SQL lub za pośrednictwem rozszerzeń LINQ, ale również bezpośrednio z pliku XML zapisanego na dysku twardym. Cały proces jest prosty w obsłudze, wymaga jednak, aby plik XML był odpowiednio do tego celu przygotowany.

Czytaj dalej

LINQ to XML w użyciu z LINQ to SQL w ASP.net

Rozszerzenia LINQ w platformie .NET potrafią w znaczny sposób zaoszczędzić czas potrzebny na wykonanie czynności bazodanowych, zwłaszcza, kiedy współpracują one ze sobą. W pewnych przypadkach bywają niezbędne, w innych stanowią funkcję wspierającą dane rozwiązanie.

Czytaj dalej

LINQ to XML w ASP.net – wprowadzenie

Rozszerzenie LINQ to XML stanowi szybkie, wygodne i obiektowe rozwiązanie generowania dokumentów XML przy wykorzystaniu platformy .NET Framework. Umożliwia również przechodzenie pomiędzy standardowymi obiektami XML oraz współpracę z innymi rozszerzeniami LINQ.

Czytaj dalej

Dokumenty XML w C# .NET – wprowadzenie

Dokumenty XML stanowią uniwersalną formę bazodanową przechowywaną w formie otwartego tekstu. Dokumenty XML mogą być interpretowane przez dowolną platformę sprzętową, język programowania czy system operacyjny, a ich struktura jest zrozumiała nawet w czystej formie.

Czytaj dalej

Membership – wstęp do autoryzacji użytkowników w ASP.net

Membership w ASP.net stanowi zwarte rozwiązanie odpowiedzialne za autoryzację użytkowników w aplikacji internetowej. Dzięki membership w ASP.net nie musimy samodzielnie tworzyć bazy danych użytkowników naszej aplikacji, dbać o jej funkcje, procedury, czy formularze obsługujące autoryzację.

Czytaj dalej

Podstawowe operacje na plikach w .NET

Operacje na plikach należą do jednych z podstawowych funkcjonalności programów niezależnie od tego, czy występują one w postaci interakcji z użytkownikiem, czy stanowią część zautomatyzowanych funkcji programu. Dla zapewnienia efektywnego programowania należy poznać podstawowe operacje na plikach, jakie oferuje środowisko .NET.

Czytaj dalej

Master Pages w ASP.net 4.0

Rozdzielenie struktury witryny na część statyczną oraz dynamiczną jest jednym z podstawowych zadań podczas projektowania szkieletu naszej strony internetowej. Dzięki Master Pages możemy z gór określić najważniejsze warstwy nawigacyjne witryny lub rozdzielić je pomiędzy poszczególne działy czy poziomy dostępu.

Czytaj dalej