Web Services – klient ASP.net

Web Services mogą być szeroko wykorzystywane w platformie .NET Framework, w tym na stronach ASP.net, które służyć mogą celom administracyjnym usług Web Services lub spełniać rolę pełnoprawnego klienta usługi. Rozważę tutaj rolę klienta usługi z poziomu ASP.net, gdyż część administracyjna będzie odnosiła się do szerszych pojęć takich jak bezpieczeństwo danych oraz autoryzacja.

Czytaj dalej

Web Services – usługa sieciowa w .NET Framework

Tworzenie usług sieciowych Web Services w .NET Framework przy użyciu Visual Studio nie jest ciężkim zadaniem, jeżeli poznamy podstawowe zasady, które temu towarzyszą. Pamiętać należy przy tworzeniu własnej Web Service o przejrzystym prezentowaniu metod publicznych oraz ich praktyczności.

Czytaj dalej

Web Services w .NET Framework – wprowadzenie teoretyczne

Wszystkie dotychczasowe kursy zamieszczone na blogu skupiały się wstępnie na składowaniu danych oraz prezentowaniu ich za pomocą kontrolek aplikacji. Były one niezbędnym minimum, aby poruszyć temat Web Services w .NET Framework. Aby rozpatrywać Web Services musimy zrozumieć, czym one są i w jakich celach możemy je wykorzystać.

Czytaj dalej

Obiekt XML jako źródło danych dla kontrolki GridView w ASP.net

W kontrolce GridView w ASP.net często chcemy wyświetlić dane z dokumentu XML, jednak niekoniecznie musi być to fizycznie zapisany plik XML na dysku twardym lub nawet zależy nam, aby był to obiekt XML zapisany w pamięci podręcznej. Rozwiązanie tego problemu jest uniwersalne zarówno dla dokumentów XML w postaci obiektów zapisanych w pamięci podręcznej jak i plików XML zapisanych na dysku twardym.

Czytaj dalej