Give me the power to live

Give me the power to live na Spider’s Web Blog Forum

Cały czas obserwujemy rozwój procesorów mobilnych, ich rosnącą moc, malejący proces technologiczny, dokładanie pamięci, jednak nawet przy najlepszych próbach ograniczeniach ich poboru mocy stopniowo będzie on rósł, chociażby z uwagi na coraz większą liczbę obsługiwanych urządzeń peryferyjnych. Wyświetlacze, łączność Wi-Fi, GPS, wykorzystywanie procesorów graficznych, wszystko to niesie za sobą rosnące zapotrzebowanie na energię wraz z czasem, który przeznaczamy na korzystanie z owych rozwiązań peryferyjnych.

(…)

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...