Piotr Włodarczyk CV podstawowe

(Z racji ochrony swoich danych nie podaję tutaj szczegółowych informacji osobowych oraz kontaktowych takich jak adres czy numer telefonu)

Dane kontaktowe

Wykształcenie

2011 – 2012
Średnia ze studiów: 4,31

Ocena pracy dyplomowej: 5
Wynik egzaminu dyplomowego: 5

Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny,
Kierunek: Elektrotechnika,
Specjalność: Elektronika i inżynieria komputerowa,
Studia dzienne, magisterskie (stypendium za wyniki w nauce),
Temat obrony pracy magisterskiej: „Opracowanie i implementacja systemu pomiarowego w oparciu o web services w ASP.net”
2007 – 2011
Średnia ze studiów: 4,58

Ocena pracy dyplomowej: 5
Wynik egzaminu dyplomowego: 5

Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny,
Kierunek: Informatyka,
Specjalność: Informatyka techniczna,
Studia dzienne, inżynierskie (stypendium za wyniki w nauce),
Temat obrony pracy inżynierskiej: „Szyfrowanie danych (własna koncepcja generowania klucza kryptograficznego)”

Umiejętności

Piotr Włodarczyk CV zestawienie umiejętności

Piotr Włodarczyk CV zestawienie umiejętności

Doświadczenie zawodowe

Praktyki uczelniane
2009
Instalacja i konserwacja infrastruktury informatycznej w salach laboratoryjnych Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
Praca wakacyjna
2007
Prace wykonywane o umowę zlecenie w supermarketach Makro, Auchan, Tesco. Obsługa magazynów, chłodni, działu uzupełnień asortymentu.

Dodatkowe uprawnienia

Uprawnienia SEP (E)
26.04.2010 – 26.04.2015
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu.
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2.
Prawo jazdy Kategoria A (od 2010r.) oraz B (aktywnie od 2005r.)

Znajomość języków obcych

Język angielski Poziom średniozaawansowany

Zainteresowania

  • Nowe technologie, nauka powszechna, gadżety,
  • Rower, siłownia.

Własne projekty

Blog programistyczny: CodeEnclave – Blog poświęcony programowaniu w .NET Framework
Adres: http://www.codeenclave.pl/