Membership – wstęp do autoryzacji użytkowników w ASP.net

Membership w ASP.net stanowi zwarte rozwiązanie odpowiedzialne za autoryzację użytkowników w aplikacji internetowej. Dzięki membership w ASP.net nie musimy samodzielnie tworzyć bazy danych użytkowników naszej aplikacji, dbać o jej funkcje, procedury, czy formularze obsługujące autoryzację.

Czytaj dalej

Podstawowe operacje na plikach w .NET

Operacje na plikach należą do jednych z podstawowych funkcjonalności programów niezależnie od tego, czy występują one w postaci interakcji z użytkownikiem, czy stanowią część zautomatyzowanych funkcji programu. Dla zapewnienia efektywnego programowania należy poznać podstawowe operacje na plikach, jakie oferuje środowisko .NET.

Czytaj dalej

Master Pages w ASP.net 4.0

Rozdzielenie struktury witryny na część statyczną oraz dynamiczną jest jednym z podstawowych zadań podczas projektowania szkieletu naszej strony internetowej. Dzięki Master Pages możemy z gór określić najważniejsze warstwy nawigacyjne witryny lub rozdzielić je pomiędzy poszczególne działy czy poziomy dostępu.

Czytaj dalej

Programowanie obiektowe – obsługa kontrolek w ASP.net

Technologia ASP.net jako języka obsługującego funkcjonalność dynamiczną witryny używa C# (do wyboru są również inne opcje), tak więc programowanie obiektowe jest w pełni wspierane przez tą platformę tworzenia aplikacji internetowych. Witryny napisane przy użyciu ASP.net są w stanie korzystać z klas stworzonych dla tradycyjnych rozwiązań C# (poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z dostępnością innych klas na daną platformę).

Czytaj dalej

Programowanie obiektowe – obsługa kontrolek

Kontrolki stanowią reprezentację funkcjonalności naszej aplikacji względem użytkownika końcowego. Ich funkcjonalność oraz wygoda użytkowania stanowią niewątpliwą zaletę, jaką daje nam programowanie obiektowe. Warto zadbać więc o sprawną obsługę ich podstawowych właściwości z poziomu kodu programu.

Czytaj dalej

Programowanie obiektowe w .NET

Platforma .NET Framework jest technologią wspierającą w pełni programowanie obiektowe. Rozpatrując konkretnie język C#, każdy tworzony przez programistę element jest obiektem danej klasy. Programowanie obiektowe, tworzenie klas oraz korzystanie z obiektów klas są zagadnieniami niezbędnymi do świadomego tworzenia aplikacji bazujących na platformie .NET Framework.

Czytaj dalej

Środowisko Visual Studio 2010 (ASP.net) – wprowadzenie

Kontynuując wprowadzenie z poprzedniego wpisu Środowisko Visual Studio 2010 (C#) – wprowadzenie, odniosę się do środowiska Visual Studio w ujęciu technologii ASP.net (Web Developer). W przypadku tym następuje bardziej intensywne wykorzystanie okna Server Explorer, dostępny jest inny, webowy zestaw kontrolek oraz obsługiwane są języki C#, XHTML, CSS, XML, SQL, JavaScript (jQuery) oraz inne.

Czytaj dalej

Środowisko Visual Studio 2010 (C#) – wprowadzenie

Jest to pierwszy wpis w postaci kursu na tym blogu, więc zacznę od rzeczy podstawowych, wprowadzenia do środowiska Visual Studio 2010 z uwzględnieniem języka C#, który jest promowany przez Microsoft. Nie będę natomiast opisywał podstaw języka C# takich jak typy zmiennych lub przeprowadzał porównania języka z innymi rozwiązaniami.

Czytaj dalej