Web Services – klient ASP.net

Web Services mogą być szeroko wykorzystywane w platformie .NET Framework, w tym na stronach ASP.net, które służyć mogą celom administracyjnym usług Web Services lub spełniać rolę pełnoprawnego klienta usługi. Rozważę tutaj rolę klienta usługi z poziomu ASP.net, gdyż część administracyjna będzie odnosiła się do szerszych pojęć takich jak bezpieczeństwo danych oraz autoryzacja.

Czytaj dalej

Obiekt XML jako źródło danych dla kontrolki GridView w ASP.net

W kontrolce GridView w ASP.net często chcemy wyświetlić dane z dokumentu XML, jednak niekoniecznie musi być to fizycznie zapisany plik XML na dysku twardym lub nawet zależy nam, aby był to obiekt XML zapisany w pamięci podręcznej. Rozwiązanie tego problemu jest uniwersalne zarówno dla dokumentów XML w postaci obiektów zapisanych w pamięci podręcznej jak i plików XML zapisanych na dysku twardym.

Czytaj dalej

Plik XML jako źródło danych dla kontrolki GridView w ASP.net

Kontrolka GridView w ASP.net umożliwia przejrzyste i sprecyzowane wyświetlenie danych nie tylko ze źródeł danych SQL lub za pośrednictwem rozszerzeń LINQ, ale również bezpośrednio z pliku XML zapisanego na dysku twardym. Cały proces jest prosty w obsłudze, wymaga jednak, aby plik XML był odpowiednio do tego celu przygotowany.

Czytaj dalej

LINQ to XML w użyciu z LINQ to SQL w ASP.net

Rozszerzenia LINQ w platformie .NET potrafią w znaczny sposób zaoszczędzić czas potrzebny na wykonanie czynności bazodanowych, zwłaszcza, kiedy współpracują one ze sobą. W pewnych przypadkach bywają niezbędne, w innych stanowią funkcję wspierającą dane rozwiązanie.

Czytaj dalej

LINQ to XML w ASP.net – wprowadzenie

Rozszerzenie LINQ to XML stanowi szybkie, wygodne i obiektowe rozwiązanie generowania dokumentów XML przy wykorzystaniu platformy .NET Framework. Umożliwia również przechodzenie pomiędzy standardowymi obiektami XML oraz współpracę z innymi rozszerzeniami LINQ.

Czytaj dalej

Membership – wstęp do autoryzacji użytkowników w ASP.net

Membership w ASP.net stanowi zwarte rozwiązanie odpowiedzialne za autoryzację użytkowników w aplikacji internetowej. Dzięki membership w ASP.net nie musimy samodzielnie tworzyć bazy danych użytkowników naszej aplikacji, dbać o jej funkcje, procedury, czy formularze obsługujące autoryzację.

Czytaj dalej

Podstawowe operacje na plikach w .NET

Operacje na plikach należą do jednych z podstawowych funkcjonalności programów niezależnie od tego, czy występują one w postaci interakcji z użytkownikiem, czy stanowią część zautomatyzowanych funkcji programu. Dla zapewnienia efektywnego programowania należy poznać podstawowe operacje na plikach, jakie oferuje środowisko .NET.

Czytaj dalej

Master Pages w ASP.net 4.0

Rozdzielenie struktury witryny na część statyczną oraz dynamiczną jest jednym z podstawowych zadań podczas projektowania szkieletu naszej strony internetowej. Dzięki Master Pages możemy z gór określić najważniejsze warstwy nawigacyjne witryny lub rozdzielić je pomiędzy poszczególne działy czy poziomy dostępu.

Czytaj dalej

Programowanie obiektowe – obsługa kontrolek w ASP.net

Technologia ASP.net jako języka obsługującego funkcjonalność dynamiczną witryny używa C# (do wyboru są również inne opcje), tak więc programowanie obiektowe jest w pełni wspierane przez tą platformę tworzenia aplikacji internetowych. Witryny napisane przy użyciu ASP.net są w stanie korzystać z klas stworzonych dla tradycyjnych rozwiązań C# (poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z dostępnością innych klas na daną platformę).

Czytaj dalej