Dokumenty XML w C# .NET – wprowadzenie

Dokumenty XML stanowią uniwersalną formę bazodanową przechowywaną w formie otwartego tekstu. Dokumenty XML mogą być interpretowane przez dowolną platformę sprzętową, język programowania czy system operacyjny, a ich struktura jest zrozumiała nawet w czystej formie.

Czytaj dalej

Podstawowe operacje na plikach w .NET

Operacje na plikach należą do jednych z podstawowych funkcjonalności programów niezależnie od tego, czy występują one w postaci interakcji z użytkownikiem, czy stanowią część zautomatyzowanych funkcji programu. Dla zapewnienia efektywnego programowania należy poznać podstawowe operacje na plikach, jakie oferuje środowisko .NET.

Czytaj dalej

Środowisko Visual Studio 2010 (C#) – wprowadzenie

Jest to pierwszy wpis w postaci kursu na tym blogu, więc zacznę od rzeczy podstawowych, wprowadzenia do środowiska Visual Studio 2010 z uwzględnieniem języka C#, który jest promowany przez Microsoft. Nie będę natomiast opisywał podstaw języka C# takich jak typy zmiennych lub przeprowadzał porównania języka z innymi rozwiązaniami.

Czytaj dalej