Web Services – klient Windows Forms C#

Usługi Web Services mogą być wykorzystywane równie efektywnie w przypadku programów tworzonych pod Windows Forms, jak ma to miejsce w rozpatrywaniach klientów technologii ASP.net. Obsługa usługi sieciowej Web Service wygląda identycznie, musimy jedynie obsłużyć dane zgodnie z możliwościami wykorzystywanej platformy.

Czytaj dalej

Web Services – klient ASP.net

Web Services mogą być szeroko wykorzystywane w platformie .NET Framework, w tym na stronach ASP.net, które służyć mogą celom administracyjnym usług Web Services lub spełniać rolę pełnoprawnego klienta usługi. Rozważę tutaj rolę klienta usługi z poziomu ASP.net, gdyż część administracyjna będzie odnosiła się do szerszych pojęć takich jak bezpieczeństwo danych oraz autoryzacja.

Czytaj dalej

Web Services – usługa sieciowa w .NET Framework

Tworzenie usług sieciowych Web Services w .NET Framework przy użyciu Visual Studio nie jest ciężkim zadaniem, jeżeli poznamy podstawowe zasady, które temu towarzyszą. Pamiętać należy przy tworzeniu własnej Web Service o przejrzystym prezentowaniu metod publicznych oraz ich praktyczności.

Czytaj dalej

Web Services w .NET Framework – wprowadzenie teoretyczne

Wszystkie dotychczasowe kursy zamieszczone na blogu skupiały się wstępnie na składowaniu danych oraz prezentowaniu ich za pomocą kontrolek aplikacji. Były one niezbędnym minimum, aby poruszyć temat Web Services w .NET Framework. Aby rozpatrywać Web Services musimy zrozumieć, czym one są i w jakich celach możemy je wykorzystać.

Czytaj dalej

Obiekt XML jako źródło danych dla kontrolki GridView w ASP.net

W kontrolce GridView w ASP.net często chcemy wyświetlić dane z dokumentu XML, jednak niekoniecznie musi być to fizycznie zapisany plik XML na dysku twardym lub nawet zależy nam, aby był to obiekt XML zapisany w pamięci podręcznej. Rozwiązanie tego problemu jest uniwersalne zarówno dla dokumentów XML w postaci obiektów zapisanych w pamięci podręcznej jak i plików XML zapisanych na dysku twardym.

Czytaj dalej

Plik XML jako źródło danych dla kontrolki GridView w ASP.net

Kontrolka GridView w ASP.net umożliwia przejrzyste i sprecyzowane wyświetlenie danych nie tylko ze źródeł danych SQL lub za pośrednictwem rozszerzeń LINQ, ale również bezpośrednio z pliku XML zapisanego na dysku twardym. Cały proces jest prosty w obsłudze, wymaga jednak, aby plik XML był odpowiednio do tego celu przygotowany.

Czytaj dalej

LINQ to XML w użyciu z LINQ to SQL w ASP.net

Rozszerzenia LINQ w platformie .NET potrafią w znaczny sposób zaoszczędzić czas potrzebny na wykonanie czynności bazodanowych, zwłaszcza, kiedy współpracują one ze sobą. W pewnych przypadkach bywają niezbędne, w innych stanowią funkcję wspierającą dane rozwiązanie.

Czytaj dalej

LINQ to XML w ASP.net – wprowadzenie

Rozszerzenie LINQ to XML stanowi szybkie, wygodne i obiektowe rozwiązanie generowania dokumentów XML przy wykorzystaniu platformy .NET Framework. Umożliwia również przechodzenie pomiędzy standardowymi obiektami XML oraz współpracę z innymi rozszerzeniami LINQ.

Czytaj dalej

Dokumenty XML w C# .NET – wprowadzenie

Dokumenty XML stanowią uniwersalną formę bazodanową przechowywaną w formie otwartego tekstu. Dokumenty XML mogą być interpretowane przez dowolną platformę sprzętową, język programowania czy system operacyjny, a ich struktura jest zrozumiała nawet w czystej formie.

Czytaj dalej