Środowisko Visual Studio 2010 (ASP.net) – wprowadzenie

Kontynuując wprowadzenie z poprzedniego wpisu Środowisko Visual Studio 2010 (C#) – wprowadzenie, odniosę się do środowiska Visual Studio w ujęciu technologii ASP.net (Web Developer). W przypadku tym następuje bardziej intensywne wykorzystanie okna Server Explorer, dostępny jest inny, webowy zestaw kontrolek oraz obsługiwane są języki C#, XHTML, CSS, XML, SQL, JavaScript (jQuery) oraz inne.

Tworzenie aplikacji ASP.net możliwe jest zarówno w pełnowartościowym pakiecie Visual Studio jak i w darmowej wersji Visual Web Developer 2010 Express wchodzącej w skład oprogramowania Visual Express.

ASP.net 4 (Framework 4.0) wspiera tworzenie witryn z wykorzystaniem technologii oraz znaczników zgodnych z HTML5, CSS3, jednak o wiele wygodniej zapowiada się to w wersji 4.5, gdyż prace nad tymi standardami nadal trwają.

Visual Web Developer 2010 Express
Visual Web Developer 2010 Express

Decydując się na korzystanie z platformy ASP.net mamy dostęp m.in. do technologii:

 • Dynamicznych witryn internetowych ASP.net,
 • Wsparcia obsługi struktur bazodanowych (SQL, XML, itp.) w postaci przeznaczonych do tego celu wyspecjalizowanych gałęzi technologii LINQ,
 • Technologii autoryzacji użytkowników oferowanej przez ASP.net,
 • Technologii Web Services.

Ponadto tworząc aplikacje ASP.net w Visual Studio nadal mamy dostęp do podpowiedzi IntelliSense w każdym rodzaju tworzonego kodu.

Opis środowiska Visual Studio (ASP.net / Web Developer)

Proces tworzenia nowego projektu aplikacji ASP.net odbywa się podobnie, jak ma to miejsce podczas korzystania z języka C#. Z menu File -> New -> Web Site należy wybrać ASP.NET Web Site w formacie C#.

Środowisko Visual Studio w trybie dla ASP.net posiada również podobne okna jak w przypadku tworzenia aplikacji przy pomocy języka C#, jednak są one dostosowane odpowiednio do potrzeb aplikacji webowych. Tak więc do najważniejszych komponentów zaliczyć możemy:

 • okno edycyjne – zawiera kod aktualnie edytowanego dokumentu, może być to strona HTML, szablon CSS, dokument XML, dokument ASPX lub CS z kodem strony w języku C#. Umożliwia podgląd wizualny opisanej witryny w trybie edytowania. Przestrzeń ta może służyć również do obsługi baz danych lub elementów LINQ.
Visual Studio ASP.net Code
Okno edycyjne programu Visual Studio ASP.net
 • okno Solution Explorer – zawiera wszystkie pliki projektu, referencje, pliki konfiguracyjne, arkusze stylów, pliki baz danych, pliki skryptów. Dostępne jest również w menu View -> Solution Explorer.
Visual Studio ASP Solution Explorer
Okno ASP.net Solution Explorer programu Visual Studio
  • okno Toolbox – zawiera wszystkie dostępne kontrolki webowe, które można umieścić na formatce strony internetowej poprzez przeciągnięcie na formatkę lub dwukrotne kliknięcie na danej kontrolce. Dostępne jest również w menu View -> Toolbox.
Visual Studio ASP Toolbox
Okno ASP.net Toolbox programu Visual Studio
 • okno Properties – odpowiada za szybką konfigurację właściwości wskazanej kontrolki, można za jego pomocą edytować niemal dowolne właściwości wybranej kontrolki jak i wskazywać metody wywoływane podczas sprecyzowanych zdarzeń (kliknięcia, ładowania). Dostępne jest również w menu View -> Properties Window.
Visual Studio ASP Properties
Okno ASP.net Properties programu Visual Studio
 • okno Server Explorer – pozwala między innymi na wykonywanie operacji, wykonywanie połączeń oraz podgląd podpiętych źródeł baz danych SQL. Umożliwia edycję i tworzenie nowych tabel baz danych, procedur oraz funkcji. Dostępne jest również w menu View -> Server Explorer.
Visual Studio Server Explorer
Okno Server Explorer programu Visual Studio
 • okno Output oraz Error List – okna używane podczas debugowania, kompilacji oraz testowania działania aplikacji. Przydatne w szczególności w trakcie szukania błędów w kodzie programu, podwójne kliknięcie na dany błąd prowadzi bezpośrednio do miejsca popełnionego błędu. Opis zawiera również typ danego błędu, który pomaga w jego usunięciu. Wszystkie podpięte pozycje dostępne z poziomu menu View.
Visual Studio Error List / Output
Okna Error List / Output programu Visual Studio

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Visual Stidiu dla C# warto dodać numery linii do edytora kodu (o ile wcześniej tego nie uczyniliśmy). W tym celu należy przejść do menu Tools -> Options, a następnie Text Editor -> All Languages -> General i wybrać opcję Line numbers.

Uruchomienie aplikacji w celu jej przetestowania odbywa się identycznie, jak miało to miejsce w przypadku Visual Studio dla C# poprzez naciśnięcie przycisku zielonej strzałki Start Debugging, przy pomocy klawisza F5 lub wybór pozycji menu Debug -> Start Debugging. Różnica polega na tym, że środowisko Visual Studio uruchamia serwer IIS, na którym będzie uruchomiona strona za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Przeważnie niezbędny jest również serwer Microsoft SQL, warto sprawdzić, czy usługi serwera SQL są uruchomione przez system Windows. W tym celu należy wejść w Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi, a następnie sprawdzić czy są uruchomione usługi SQL Server (SQLEXPRESS) oraz SQL Server Browser.

Pozostałe aspekty użytkowania pakietu Visual Studio dla ASP.net zostaną poruszone podczas kursów praktycznych z użyciem przykładowych aplikacji. Dwa pierwsze kursy przeznaczone były dla osób początkujących, które nie miały wcześniej styczności z pakietem Visual Studio.

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...