Środowisko Visual Studio 2010 (C#) – wprowadzenie

Jest to pierwszy wpis w postaci kursu na tym blogu, więc zacznę od rzeczy podstawowych, wprowadzenia do środowiska Visual Studio 2010 z uwzględnieniem języka C#, który jest promowany przez Microsoft. Nie będę natomiast opisywał podstaw języka C# takich jak typy zmiennych lub przeprowadzał porównania języka z innymi rozwiązaniami.

Środowisko Visual Studio 2010 dostępne jest w wersji darmowej w postaci rozdzielonych pakietów:

  • Visual C++ 2010 Express
  • Visual C# 2010 Express
  • Visual Basic 2010 Express
  • Visual Web Developer 2010 Express

Studenci kierunków technicznych (zwłaszcza informatycznych) posiadają często dostęp do zasobów MSDN i mogą korzystać z Visual Studio 2010 Professional (lub wyższych). Pakiet ten posiada funkcjonalności wszystkich wskazanych powyżej produktów darmowych w zależności od zainstalowanych komponentów.

Visual C# 2010 Express
Visual C# 2010 Express

Microsoft udostępnia na swojej witrynie wszystkie wymienione środowiska Visual Express, w tym Visual C# 2010 Express.

Opis środowiska Visual Studio (C#)

Po utworzeniu nowego projektu Visual C# -> Windows Forms Application mamy dostęp do wizualnego projektanta aplikacji w systemie RAD (ang. Rapid Application Development) ze wsparciem pisania kodu w postaci IntelliSense, który stanowi system podpowiedzi wskazujący na możliwe do wykorzystania metody oraz pola obiektu danej klasy.

Środowisko programistyczne Visual Studio (w wersji pełnej lub Express) składa się w kilku głównych komponentów, do których należą:

  • okno Design – zawiera wizualizację formatki projektu, na którą można przeciągać i wybierać utworzone już kontrolki. Podwójne kliknięcie np. na kontrolkę Button na formatce powoduje automatyczne wygenerowanie metody domyślnego zdarzenia kontrolki (w tym przypadku Click) oraz przejście do edycji kody wykonywalnego programu. Aby otworzyć okno Design wybranej formatki, należy otworzyć ją z pozycji okna Solution Explorer (np. Form1.cs).
Visual Studio Design
Okno Design programu Visual Studio
  • okno Solution Explorer – zawiera wszystkie pliki projektu łącznie z referencjami. Dostępne jest również w menu View -> Solution Explorer.
Visual Studio Solution Explorer
Okno Solution Explorer programu Visual Studio
  • okno Toolbox – zawiera wszystkie dostępne kontrolki, które można umieścić na formatce programu poprzez przeciągnięcie na formatkę lub dwukrotne kliknięcie na danej kontrolce. Dostępne jest również w menu View -> Toolbox.
Visual Studio Toolbox
Okno Toolbox programu Visual Studio
  • okno Properties – odpowiada za szybką konfigurację właściwości wskazanej kontrolki, można za jego pomocą edytować niemal dowolne właściwości wybranej kontrolki jak i wskazywać metody wywoływane podczas sprecyzowanych zdarzeń (kliknięcia, ładowania). Dostępne jest również w menu View -> Properties Window.
Visual Studio Properties
Okno Properties programu Visual Studio
  • okno Server Explorer – pozwala między innymi na wykonywanie operacji, wykonywanie połączeń oraz podgląd podpiętych źródeł baz danych SQL. Dostępne jest również w menu View -> Server Explorer.
Visual Studio Server Explorer
Okno Server Explorer programu Visual Studio
  • okno Output oraz Error List– okna używane podczas debugowania, kompilacji oraz testowania działania programu. Przydatne w szczególności w trakcie szukania błędów w kodzie programu, podwójne kliknięcie na dany błąd prowadzi bezpośrednio do miejsca popełnionego błędu. Opis zawiera również typ danego błędu, który pomaga w jego usunięciu.
Visual Studio Error List / Output
Okna Error List / Output programu Visual Studio

Środowisko Visual Studio można dowolnie dostosować do swoich potrzeb, jednak jedną z bardziej przydanych rzeczy jest dodanie numerów linii do edytora kodu. W tym celu należy przejść do menu Tools -> Options, a następnie Text Editor -> All Languages -> General i wybrać opcję Line numbers.

Uruchomienie aplikacji w celu jej przetestowania odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku zielonej strzałki Start Debugging, przy pomocy klawisza F5 lub wybór pozycji menu Debug -> Start Debugging.

Są to podstawowe opcje niezbędne do nauki programowania w środowisku Visual Studio, reszta zostanie poruszona w kolejnych kursach w praktyce podczas tworzenia prostych programów.

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...