Web Services w .NET Framework – wprowadzenie teoretyczne

Wszystkie dotychczasowe kursy zamieszczone na blogu skupiały się wstępnie na składowaniu danych oraz prezentowaniu ich za pomocą kontrolek aplikacji. Były one niezbędnym minimum, aby poruszyć temat Web Services w .NET Framework. Aby rozpatrywać Web Services musimy zrozumieć, czym one są i w jakich celach możemy je wykorzystać.

Czym są Web Services?

Web Services, inaczej usługi sieciowe, są jedną z technologii programowania sieciowego oferowanych przez środowisko .NET Framework. Tradycyjne rozwiązania programowania sieciowego ograniczone są często do danej platformy programistycznej, systemowej lub danego języka programowania. Web Services stanowią rozwiązanie uniwersalne programowania sieciowego. Do podstawowych uniwersalnych cech Web Services należą:

  • niezależność od języka i platformy programistycznej,
  • niezależność od systemu operacyjnego i oprogramowania,
  • uniwersalna forma przesyłania danych w postaci XML (wskazane).

Web Services w .NET Framework 4.0 włączone zostały do komponentów technologii ASP.net.

Struktura rozwiązań opartych na Web Services

Programowanie sieciowe wykorzystywane jest między innymi w przypadkach, kiedy chcemy:

  • nawiązać połączenie pomiędzy dwoma równorzędnymi programami,
  • wykorzystać strukturę klient – serwer, udostępniając zasoby aplikacji serwerowej jednemu lub wielu klientom.

Web Services dają nam wspomnianą wcześniej niezależność od wykorzystywanej platformy oraz oprogramowania. Wykorzystywane są często jako warstwa pomostowa pomiędzy jedną platformą, a drugą.

Struktura rozwiązania opartego na Web Services

Struktura rozwiązania opartego na Web Services

Web Services stanowią centralną lub pośrednią część rozwiązania. W standardowej formie (jak na schemacie powyżej) udostępniają odpowiednie metody zewnętrznym aplikacjom. Dzięki nim możliwe jest odczytywanie i składowanie danych do bazy danych, wykonywanie obliczeń, prowadzenie i odczytywanie statystyk i wiele innych.

Dobrym przykładem tego typu aplikacji są aplikacje wykorzystujące geolokalizację urządzeń. Mogą być to urządzenia typu smartfon, tablet, netbook, które wywołując metodę należącą do Web Services podają swoje dane lokalizacyjne, w wyniku czego otrzymują lokalizacje i dane na temat kawiarni i lokali znajdujących się w pobliżu urządzenia. W tym przypadku nie ma znaczenia, że przykładowy smartfon funkcjonuje w oparciu o Windows Phone, tablet oparty jest o Androida, a netbook o system operacyjny Windows 7 czy Linux.

Dane przesyłane są w formie dokumentów XML, które razem z usługami Web Services tworzone są w sposób uniwersalny, czytelny dla każdej platformy podobnie jak ma to miejsce w przypadku stron internetowych opartych o HTML oraz CSS. Program klienta musi być w stanie interpretować dokumenty XML oraz posiadać odwołanie względem wykorzystywanej usługi Web Services, aby móc korzystać z jej metod.

Wszystkie poruszone aspekty zostaną rozwinięte w dalszych kursach na blogu w sposób praktyczny. Utworzona zostanie przykładowa usługa Web Services, aplikacje klienta i zademonstrowane zostaną sposoby komunikacji pomiędzy nimi. Zwróćmy uwagę również na to, że korzystając z Web Services nie mamy bezpośredniego dostępu do centralnej bazy danych naszego rozwiązania. Baza danych zostaje ukryta i dostęp do niej jest możliwy jedynie za pośrednictwem odpowiednich metod naszej usługi sieciowej. Jest to zaleta, która wymaga jednak często oprogramowania wielu metod dostępnych standardowo w .NET Framework. Jako programiści powinniśmy pamiętać o zapewnieniu wygodnego korzystania z naszej usługi Web Service przez programistów tworzących oprogramowanie zewnętrzne klienta.

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...